Roket Grupları

Roket grupları plastik enjeksiyon vidasının en sonunda bulunurlar ve enjeksiyon sistemi için en önemli işlevi görürler. Uygun toleranslara sahip bir roket enjeksiyon ünitesinin doğru ve düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.
Former Makine Koruyuculu Roket Grupları ile yüksek basınç altında çalışan ve yüksek aşınmaya maruz kalan roket ve bilezik bölgelerinin özel olarak kaynaklayarak roket grubunun kullanım ömrünü 2-3 kat daha artırmaktadır.

Shut-Off Memeler

Shut-off memeler plastik enjeksiyon prosesinde kullanılırlar ve ileri geri hareket eden vida ile kalıbın arasında bağlantı görevi görürler. Plastikleştirme döngü zamanı boyunca meme akış sistemini kapalı pozisyonda tutar ve beraberinde birçok fayda sağlar.    

Shut-off Meme Kullanımı Avantajları;

 • Malzemeyi akma, sıkışma ve sızdırma gibi problemlerden koruma
 • Hatalı malzeme oranını azaltma
 • Çevrim zamanını kısaltma
 • İşleme, çevre ve güvenlik yönleri
 • Filtre kullanılan sıcak yolluk uygulamalarında bozulmayı engelleme
 • Geri basınç ve/veya statik mikser ile birlikte kullanımda homojenliği iyileştirmek
NE Tipi İğneli Shut Off Nozzle
SHP Tipi İğneli Shut Off Nozzle
HP1.PH Tipi İğneli Shut Off Nozzle
BHP Tipi Sürgülü Shut Off Nozzle
A(S) Tipi İğneli Shut Off Nozzle
Previous
Next

Statik Mikserler

Statik karıştırıcılar plastik işleme makinelerinde kalıp öncesine yerleştirilerek polimer eriğin şekillendirilmeden hemen önce içerisindeki katkı ve renklendiricilerin büyük oranda homojen olarak dağılmasını sağlar. Enjeksiyon ve ekstrüder sistemindeki imalatlarda, ürün hatalarının büyük kısmı, polimer eriyiğin yetersiz karışmasından kaynaklanan hatalardır. Karıştırma eyleminin maksadı eriyik plastik hacminin her noktasında katkı maddesi/renklendirici konsantrasyonunun ve sıcaklığın aynı olmasını sağlamaktır. Enjeksiyon ve ekstrüder makinelerinde kullanılan statik karıştırıcılar, eriyiğin çıkışı sırasında mükemmel homojenliği ve karışımı sağlar. Bu sayede yüksek kalite ve düşük üretim maliyeti elde edilir. Malzeme içindeki boyar madde ve sıcaklık dağılımı farklılıklarının giderilmesiyle, üretilen ürünlerde oluşabilecek renk bulutları, noktalanmalar ve çizgiler giderilir ve pahalı boyar maddelerin kullanımı %20-40 oranında azalır.

Former Makine olarak statik mikserler konusunda dünyaya öncülük yapan stamixco markasının ürünlerini Former Makine kalitesi ve güvencesi sizlerle buluşturuyoruz.

Ekstrüzyon Makineleri İçin
Statik Karıştırıcı (SMB-R)

Statik karıştırıcılar ekstrüzyon uygulamalarında doğrudan kalıbın üstüne yerleştirilerek polimer eriğin kalıpta son ürünü oluşturmadan hemen önce homojenleştirir. Sıcaklıktaki farklılıklar, renklendiriciler ve katkı maddeleri konsantrasyonlarını eşitler ve böylece eriyik viskozitesindeki farklılıklar en aza indirgenir. Aynı zamanda renklendirici noktalar ve çizgiler de yok edilir. Polimer akış davranışı optimize edilir.

Sağlanan Faydalar

 • Homojen eriyik karışımı, sıcaklık dağılımı ve konsantrasyon dağılımı
 • Daha az renklendirici veya katkı maddesi kullanma imkânı
 • Renk çizgilerini ortadan kaldırma
 • Geri dönüşüm malzemelerde daha iyi ürün kalitesi
 • Kesit kalınlığı ve ölçülerde hassasiyet
 • Köpüklü malzemelerde hücre boyutu kararlılığı ve üniform hücre dağılımı
 • Daha iyi yüzey kalitesi
 • Daha iyi mekanik karakteristik
 • Eriyik içerisindeki viskozite farklılıkları en aza indirgemek ve polimer eriyiğin akış davranışı optimize etmek.
 • Renklendirici nokta ve çizgileri ortadan kaldırmak ve neredeyse mükemmel karıştırma sağlamak.

Enjeksiyon Makineleri için
Statik Karıştırıcılar (SMN)

Kalıp önüne yerleştirilen Stamixco patentli SMN tipi karıştırıcılar üstün tasarım ve geometrileri sayesinde enjeksiyon işlemi sırasında yüksek oranda homojenizasyon sağlamaktadır. Bu homojenizasyon, eriyik polimerin karıştırma elamanında geçerken sürekli bölünmesi ve rekombinasyonu ile elde edilir. Sonuç olarak tüm parametreler, katkı maddeleri, renklendiriciler, vida tarafından oluşan sıcaklık ve vizkozite gradyanları kalıba girmeden hemen önce karıştırılarak eşit olarak dağıtılır. Tüm karıştırıcılar tek parça döküm olarak üretildikleri için desteksiz ve kırılabilecek parçaları yoktur.

Sağlanan Faydalar

 • Renk bulutları, çizgileri, noktaları azaltma
 • Daha az boya kullanımı (10% – 40%)
 • Basılan parça ölçülerinde daha iyi tolerans
 • Daha az hatalı baskı
 • Daha az parça deformasyonu 
 • Baskılarda daha az ağırlık farklılığı
 • Geri dönüştürülmüş malzeme kullanıldığında daha yüksek baskı kalitesi
 • Daha kısa baskı süresi
 • Daha iyi eriyik akışı, çok gözlü kalıplarda mükemmel eşitlikte doldurma

Ekstruder Reduktorleri

Ekstrüzyon uygulamalarında kovan ve vida ne kadar önemli ve hassas bir uyuma ihtiyaç duyuyorsa, bunlara bağlı olan ve sistemin hareketini sağlayan tahrik sistemleri (redüktör) , ısıtıcı rezistanslar ve soğutma üniteleri de mükemmel bir uyum içerisinde çalışmalı ve maksimum verim ihtiyacını karşılayacak şekilde sistemin akışını sağlamalıdırlar.
Former Makine olarak, kovan-vida dizayn ve üretiminin yanısıra, tüm üniteleri (motor-kasnak-redüktör,rezistans,soğutma fanı..) kovan ve vidaya akuple montajını yapmakta ve ekstrüzyon setleri olarak kaliteli yapıyı en ekonomik haliyle kullanıcılarımıza sunmaktayız