Kovan Vida Sistemlerinin Önemi

Paylaşın

Kovan Vida Sistemlerinin Önemi

Plastik makinelerinde plastiğin eritildiği ve şekil verilebilir hale getirildiği kısım kovan ve vidadır. Dolayısı ile plastiğin eriyik kalitesine, homojenliğine ve bu eriyikten elde edilecek ürünün kalitesine doğrudan ve en fazla etki eden bileşen her zaman kovan ve vidadır. Plastik ürünün kalitesinde eriyik kaynaklı yaşanan problemlerin %80 inde problemin kaynağı, kovan ve vida gruplarının yanlış dizaynı yada aşınma sonucu görevi yerine getirememesindendir. Bu durum kovan vida sisteminin plastiği ergitme, taşıma ve sıkıştırma işlerini üstlenmiş olması dolayısıyla en fazla yorulmaya ve aşınmaya maruz kalmasının bir sonucudur.

Polimerlerin erime proseslerinin gerçekleştiği kovan ve vida grubunda doğru dizayn ve doğru malzeme seçimi son derece önemlidir. Farklı prosesler, farklı plastik malzemeler ve farklı kapasite ihtiyaçlarına bağlı olarak, eriyik kalite unsurunu en üst seviyede tutabilecek şekilde tasarlanan kovan vida sistemlerinin, bir çok polimeri işleyebilecek şekilde üniversal dizaynları da bulunmaktadır.

İlgili proses ve polimer karakterine uygun olmayan kovan ve vida kullanımından dolayı şu sorunların yaşanması muhtemeldir.

Günümüzde gelişen teknolojinin de getirdiği avantajlar ile plastik ileme proseslerinin ihtiyaçlarını karılayacak bir çok AR-GE çalışmaları yapılmaktadır. Konusunda uzmanlaşmış ve üstün tasarım kabiliyetine sahip kurumlar ve kişiler tarafından yapılan bu AR-GE çalışmaları sonucunda kovan-vida sistemlerinde yüksek ergitme kabiliyeti, yüksek kapasite ve performans, üstün aşınma direnci ve düşük üretim maliyeti avantajı sağlanmış, basit yapılı ürünlerden en kompleks ve karmaşık karakterdeki ürünlere kadar olan tüm ihtiyaçlara cevap verilebilir duruma gelinmiştir.

Former Blog

Haberler, duyurular ve daha fazlasi…