Barrier Hatveli Vidalar

Paylaşın

Barrier Hatveli Vidalar

Plastik enjeksiyon ve ekstrüzyon uygulamalarında, vida hareketi ile hem ilerleyen, hem de basıncı ve dolayısı ile sıcaklığı artan hammaddenin katı fazdan eriyik fazına geçişinde, vida dizaynı oldukça etkilidir. Farklı dizayna sahip vidalarda, vida geometrisi boyunca katı ve eriyik fazlarının dağılımı farklı olmaktadır. Genel olarak enjeksiyon vidaları hatve yapısı geometrileri bakımından iki gruba ayrılırlar.

Düz Hatveli Vida

Barrier Hatveli Vida

Barrier Vida Teknolojisi

Gelişen polimer teknolojisine paralel olarak zor eriyen, zor şekillenen fakat mekanik ve ısıl özellikleri yüksek polimerlerin kullanımının artması ile polimer işleme teknolojisi de gelişmiştir. Düz vida tasarımı ile işlenemeyen polimerlerin işlenebilmesi için yeni dizaynlar denenmiştir. 1959 yılında

İsviçre’de Maillefer tarafından patenti alınan bariyerli vida tasarımı ile katı ve eriyik fazları iki ayrı kanala ayrılmış ve tam erimemiş plastiğin dışarı çıkması engellenmitir. Böylece düz vidaya göre daha yüksek eriyik kalitesi, daha kısa ve daha kompakt bir yapı ile sağlanmıtır.

Bariyerli vidalar ortak mantık temelinde fakat farklı geometrilerde üretilmektedir. Geometrik bakımdan bariyerli vidalar ikiye ayrılır :

  • Barr vidalar
  • Maillefer vidalar
Klasik vidalarda, eriyik-katı plastik faz dağılım modeli

Former Blog

Haberler, duyurular ve daha fazlasi…